Vinje Biletgalleri

36053105_207882683189731_1344817404986785792_n

Nær 40 somrar i grenda Smørklepp sette sitt preg på kunstnaren Henrik Sørensen. Midt i målarlandskapet finn du no eit særprega galleri i naturstein med ei stor samling av måleria til Sørensen. Harald Kihle har og fått sin plass i galleriet. Sørensen og Kihle både arbeidde og budde mykje ilag i Smørklepp.

Ånondskarnuten, som Henrik Sørensen var spesielt glad i, ser du til venstre bak bjørkene. Det er hovudgrunnen til at galleriet blei bygt her, det måtte ligge i nærleiken av Ånondskarnuten.

Opningstider

Museet er ope i sommarsesongen. Sjå Facebook for meir info

Kontakt

Finn fram

nn_NO