Handel & Tjenestar

Vinje er eit levande handelssentrum i Vest-Telemark, og Åmot er «byen» vår. Her finn du både store kjeder og sjølvstendige butikkar med sine eigne unike kombinasjonar av varer. I alle butikkane kan du handle i ro og mak, og få god personleg service.

Velkomen til buine våre!

nn_NO