Museum & Kultur

Vinje har historie og busetting tilbake til steinalderen, og vinbyggjen har til alle tider vore stolt og medviten kulturarven sin. Området har mange rikt utsmykka trebygningar frå før Svartedauen, og handverk, kunst, musikk og litteratur har til alle tider vore høgt verdsett.

Play Video

Fylgj oss på Facebook og Instagram!

nn_NO