Museum og kultur

Vinje har historie og busetting tilbake til steinalderen, og vinbyggjen har til alle tider vore stolt og medviten kulturarven sin. Området har mange rikt utsmykka trebygningar frå før Svartedauen, og  handverk, kunst, musikk og litteratur har til alle tider vore høgt verdsett. Natur, klima og krav til å vera sjølvhjelpen har nok vore ei stor inspirasjonskjelde for mange.

Mange kjende kunstnarar, musikarar, forfattarar og handverkarar er fødde eller har hatt heimstad i Vinje.

nn_NO