Search

Vinjedagen 2024

Den årlege marknadsdagen der ein møtes på tvers av landet. Ein dag både for liten og stor. 📍 midt i Åmot sentrum!

Er du klar for årets Vinjedag? Det er me!
Me er faktisk i skikkeleg Vinjedagen-modus, og har bryja planlegging av årets koselegaste dag! 😊
DATOEN I ÅR ER  24. AUGUST!

For deg som ynskjer å ha stand, ta ein kikk her.
Me har gratis standplass hjå oss, men ved behov for straum så ser prisane vår slik ut:
200kr for 16A
400kr for 32A


Sidan det krev ein del planlegging i forkant av dagen, er me avhengig av att dei som melder seg på – kjem, eller melder seg av i god tid. For att me ikkje skal ha unødvendige utfordringar knytt til dette, så tek me eit gebyr på kr. 1000, (+straum) ved sein avbestilling eller manglande oppmøte. Fristen er satt til 3 veker før sjølve dagen.

 

 

Påmelding skjer på e-post til vinjedagen@gmail.com

I e-posten gjev du beskjed om;

  • Kor stor plass du treng 
  • Om du treng straum –  kor mykje straum du treng og kva du treng straum til
    Nokon har behov for ein god del straum, og dei det gjeld vil få beskjed om å avtala direkte med straumansvarleg for dagen.
  • Fakturainformasjon

 Ser fram til å høyre frå deg! Me håpar du/dykk blir med oss! 😊
Ved andre spørsmål pling på Lilly Marita: 47298806, eller send ein e-post til vinjedagen@gmail.com

Sjå meir

17. Mai feiring!

Les meir

Feiring av Aasmund Olavsson Vinje

Les meir

Foto: Luke Tennant

Påskeferie i Vinje! 🐣

Les meir

Foto: Luke Tennant

Grendelåmi, skirennet for heile familien.

Les meir