Search

Personvernerklæring

1. Innleiing
Visit Vinje ved Vinje Næringslag respekterer personvernet ditt og er forplikta til å verna det gjennom overhaldinga vår av denne personvernerklæringa.

2. Informasjon me samlar inn
Vi samlar inn ulike typar informasjon, inkludert:

  • Personleg identifiserbar informasjon (t.d. namn og e-postadresse)
  • Teknisk informasjon (t.d. IP-adresse, cookies)

3. Korleis me bruker informasjonen
Vi bruker informasjonen me samlar inn for å:

  • Levera tenestene våre
  • Forbedre og tilpassa tenestene våre
  • Kommunisere med deg

4. Informasjonsdeling
Vi deler ikkje den personlege informasjonen din med tredjepartar utan ditt samtykke, bortsett frå i visse situasjonar der deling er nødvendig for å levera våre tenester eller som påkravd av lova.

5. Rettane dine
Du har rett til å få tilgang til, retta, oppdatera eller sletta personopplysningane dine. Du kan også avgrensa eller motsetja deg vidare behandling av dine data.

6. Informasjonsvern
Vi tek rimelege forholdsreglar for å verna personopplysningane dine mot uautorisert tilgang, bruk, endring eller øydelegging.

7. Endringar i personvernerklæringa
Vi kan oppdatera denne personvernerklæringa frå tid til anna. Me vil varsla deg om vesentlege endringar ved å senda ei melding til den e-postadressa som er knytt til kontoen din, eller ved å plassera ei framståande melding på nettstaden vår.

8. Kontaktinformasjon
Viss du har spørsmål om denne personvernerklæringa, kan du kontakta oss ved å bruka følgjande kontaktinformasjon:

E-post: post@visitvinje.no