Search

Kåsa & Ringhus Entreprenør AS

Grunnarbeid, bygging av kraftverk, rehabilitering av dam, transport, sal av masse, natursteinsmuring, terskelbygging, sal av dekk, sal av hydraulikkslangar med meir.

Kontaktinformasjon

Adresse: Dalenvegen 32
E-post: post@kreas.no
Telefon: +47 477 59 000
Telefon brøyting: +47 917 56 210

Me hjelper deg gjerne!

Vakttelefon for brøyting: bemanna mellom 08:00-20:00
Andre tjenestar

Sjå kva du kan oppleva