Search

Vinje Rør

Vinje Rør AS er ei rørleggjarbedrift som held til på industriområdet i Åmot i Vinje

Kontaktinformasjon

Adresse:  Verkstadvn. 18, 3890 Vinje
E-post: post@vinjeror.no
Telefon: +47 35 07 01 10
Nettside: vinjeror.no

Sidan oppstarten i 2010 har verksemda levera tenester/varer av god kvalitet og opparbeida eit godt omdøme innan fagområdet. Totalt er me 9 tilsette medrekna butikk og administrasjon med lang erfaring.

Leverar alt av tenester og varer innan sanitær- og varmeanlegg for private- og næringslivskundar.

Om du skal bygge nytt, renovere eller treng hjelp til mindre oppdrag, så har me fagkunnskap og gode tilbod.

Dersom du vel oss som leverandør ynskjer me å vera ein samarbeidspartnar som er løysingsfokusera, leverar kvalitet, både på varer og det handverksmessige. Fornøgde kundar er Vinje Rør sitt mål og drivkraft

Måndag - fredag:  08:00-16:00
Andre tjenestar

Sjå kva du kan oppleva