Search

Fiske

Med eit mangfald av innsjøar, elvar og fjellvatn, er Vinje ein draumestad for deg som er glad i å fiske. Om du jaktar store trofé eller berre ynskjer å nyte ein avslappande dag med familien ved vatnet, kan du få tilfredsstilt behova dine her hjå oss.

Aktivitetsinformasjon

Kjøp fiskekort: inatur.no/
Kven:  For alle aldrar

I Vinje kommune finn du hundrevis av små og store vatn som samla dekkjer eit areal på heile 250 km². Denne vakre regionen er velsigna med relativt kalkrikt berggrunn, som har verna dei lokale vatna og elvane frå skadeverknadane av sur nedbør som trugar innlandsfisken over heile Aust- og Sørlandet. Dette sørgjer for at dei fleste vatna her har fisk av høg kvalitet, og den rike mengda krepsdyr på menyen gjev aure og røya det herlege raudfarga kjøtet sitt.

Rauland, Haukeli og Vinje har eit imponerande og variert tilbod for alle som elskar å fiske. For å få lov til å fiske i desse fantastiske vatna, må du kjøpe eit fiskekort som gjeld for det spesifikke vatnet du ønskjer å utforske.

Born under 16 år kan fiske gratis, men hugs å ha med gyldig legitimasjon. Fiskekorta kan enkelt skaffast på Inatur, og om du ønskjer meir detaljert informasjon om fiskemoglegheitene i Vinje, kan du lese meir her Fiskeguiden.

Så grip fiskestanga og følg gjerne tipsa våre for ei minneverdig fiskeoppleving i Vinje. Skitt fiske!

Sjå kva du kan oppleva