Løypenett for skuter

skuter4

Løypenett for skuter

Vinje kommune er ein av få kommunar i landet som har eige løypenett for fritidskøyring med snøskuter. Skutersjåførar må ha gyldig løyve, førarkort for snøskuter (klasse S)og skuteren må vera registrert. Køyreløyvet må alltid vera med under køyring. Løypene blir opna etterkvart som dei blir stikka og merkte.

Løypene blir stengde når is- og snøforhold tilseier det, seinast fyrste måndag i mai. Rasting er lov opptil 30 meter rett ut frå traseane, der ikkje forbod er skilta. Det er ikkje tillate å køyre parallelt med løypene. Generell øvre fartsgrense er 70 km/t. Med slede utan passasjer er maksimal fart 60 km/t, og med passasjer maks 40 km/t. All ferdsel skjer på eige ansvar!

Ved brot på løypereglane og lova kan det gjevast eit førelegg på opp til kr 15 000.

Dagsløyve kan enkelt kjøpast på https://www.vinjenett.no/

Ved kjøp av årsløyve kreves det medlemmskap i ein av kommunens skuterklubbar.

Gjer deg kjent med dei reglande som gjeld på Vinje kommune sin side :

https://www.vinje.kommune.no/snoeskuter

Vinje kommune er ein av få kommunar i landet som har eige løypenett for fritidskøyring med snøskuter. Skutersjåførar må ha gyldig løyve, førarkort for snøskuter (klasse S)og skuteren må vera registrert. Køyreløyvet må alltid vera med under køyring. Løypene blir opna etterkvart som dei blir stikka og merkte.

Løypene blir stengde når is- og snøforhold tilseier det, seinast fyrste måndag i mai. Rasting er lov opptil 30 meter rett ut frå traseane, der ikkje forbod er skilta. Det er ikkje tillate å køyre parallelt med løypene. Generell øvre fartsgrense er 70 km/t. Med slede utan passasjer er maksimal fart 60 km/t, og med passasjer maks 40 km/t. All ferdsel skjer på eige ansvar!

Ved brot på løypereglane og lova kan det gjevast eit førelegg på opp til kr 15 000.

Dagsløyve kan enkelt kjøpast på https://www.vinjenett.no/

Ved kjøp av årsløyve kreves det medlemmskap i ein av kommunens skuterklubbar.

Gjer deg kjent med dei reglande som gjeld på Vinje kommune sin side :

https://www.vinje.kommune.no/snoeskuter

Facebook
Twitter
E-post
Print
nn_NO